Vejle sygehus


Sundhedssektor

I den offentlige sundhedssektor er ét af nøgleordene god hygiejne. De meget strenge krav til hygiejneniveauer gælder også de anvendte gulvbelægninger på f.eks. plejehjem, sygehuse, laboratorier og ikke mindst operationsstuer.

Gulvbelægningen skal derfor være tilpasset på en måde, så det udover at give god gangkomfort og reducere støj også har bakteriostatiske og antistatiske egenskaber samt er modstandsdygtigt over for kemikalier, slitage og et højt rengøringsniveau.

Hos LH-gulve har vi stort fokus på at levere gulve med lav risiko for bakterievækst og ekstrem høj rengøringsvenlighed. Vi indgår også gerne i den logistiske planlægning i forbindelse med renovering indenfor sundhedssektoren.